Belangrijke begrippen uit de schulddienstverlening uitgelegd

Binnen de hele schulddienstverlening zijn er een aantal belangrijke begrippen, die telkens terugkomen. Vaak zijn deze begrippen voor een schuldenaar niet helemaal duidelijk, maar ze zijn wel ontzettend belangrijk, omdat het hele saneringstraject natuurlijk ontzettend belangrijk is. Hieronder vind je een aantal belangrijke termen die je gaat horen als je te maken krijgt met schulddienstverlening.

De term schulddienstverlening

In de Wgs (de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) wordt schuldhulpverlening (waar je dus ook ‘schulddienstverlening’ kan lezen) als volgt omschreven: ‘Het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden, indien redelijkerwijs te voorzien is dat een natuurlijke persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in een toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, alsmede de nazorg.’

Schuldeiser en schuldenaar

De termen ‘schuldeiser’ en ‘schuldenaar’ spreken voor zich. De schuldenaar is de persoon die de schuld heeft, de schuldeiser is de persoon (of het bedrijf) waar de schuld bij openstaat.

Tweefasenmodel van de schulddienstverlening

Schulddienstverlening is opgedeeld in twee fasen: de stabilisatiefase en de schuldregelingsfase. In de eerste fase vindt de intake plaats en wordt gekeken naar het best passende traject, in de tweede fase vindt het daadwerkelijke ‘schulden regelen’ plaats.

Vrij te laten bedrag (VTLB)

Het ‘vrij te laten bedrag’ is een belangrijk begrip in de schuldsanering. Het VTLB is het bedrag dat je nodig hebt om de vaste lasten te betalen en om op bijstandsniveau te leven. Alles wat boven het VTLB komt, noem je de ‘afloscapaciteit’. Dit moet worden gebruikt om de schulden af te lossen. Schulddienstbedrijven die zijn aangesloten bij de branchevereniging NVVK, berekenen het VTLB op dezelfde manier zoals dit ook in de wettelijke schuldhulpverlening (Wsnp) wordt gebruikt, namelijk via de ReCoFa-methode.

Bedreigende schulden of een bedreigende situatie

Bijzondere schulden zijn de zogenoemde ‘bedreigende schulden’. Er zijn drie soorten bedreigende situaties: bij een gedwongen woningontruiming, bij beëindiging van de levering van gas, water of elektriciteit en bij een (dreigende) opzegging of ontbinding van de zorgverzekering. In deze drie gevallen moet er binnen drie dagen na de aanmelding, een intake plaatsvinden. De normale termijn hiervoor is vier weken (volgens de Wgs).


Zijn jullie al bekend met de firma Bill Incasso?

Zoals vele van jullie weten zetten wij onze diensten al jaren lang in om de distributie van onze klanten zo efficiënt te regelen. Echter hadden wij enkele maanden geleden een vervelend incident, namelijk een klant de weigerde te betalen. Volgens hem, ik zal zijn naam niet noemen, hadden wij een logistieke fout gemaakt. Echter was dit door gebrekkige communicatie van zijn kant. Dit stond overigens ook allemaal vastgelegd in de overeenkomst die wij gesloten hadden. Hij had dus ook geen poot om op te staan. Ook lieten wij het incident voorleggen aan onze juridische partner, volgens hem lag de schuld volledig bij de klant.\r\n\r\nIncassobureauIn eerste instantie probeerde wij het incident natuurlijk zo goed mogelijk op te lossen. Dit door op een vriendelijk wijze het probleem met deze klant te bespreken. Echter weigerde hij te communiceren met ons. Na meerdere contactpogingen zagen wij in dat wij zelf dit probleem niet konden oplossen. Vandaar dat wij op zoek moesten gaan naar een incassobureau. Omdat wij hier in het verleden nog niet eerder mee te maken hebben gehad, was ik verantwoordelijk om een goede en betrouwbaar bureau te vinden. Zoals bij vele dingen ben ik online gaan zoeken naar opties. Ik moet zeggen dat er online zeer veel keuze is, dus ik wist niet precies welke keuze ik moest maken. Dit was totdat iemand mij attendeerde op billincasso.nl. Volgens diegene een echte aanrader. Nu is mijn vraag of jullie hier ook al bekend mee zijn? Ik moet zelf zeggen na meerdere contactmomenten gehad te hebben met dit incassobureau ik er een positief gevoel bij heb.\r\n\r\nZelf vindt ik wanbetalers erg vervelend, vooral ook nadat ik het zelf eens had meegemaakt. Naar mijn mening kunnen deze mensen dan ook niet hard genoeg aangepakt worden. Vandaar dat ik de naam Bill Incasso dan ook graag met jullie wil delen.\r\n\r\n

Zij werken dus met een incassokeurmerk

\r\nBill incassoIn van de redenen waarom wij gekozen hadden voor Bill Incasso is omdat zij een incassokeurmerk hebben. Op deze wijze ben je als bedrijf ervan verzekerd een partner in te schakelen die alles volgens de regels doet. Dit zie je dan ook gelijk terug an hun werkwijze. Alles gebeurd op een professionele wijzen en de contactmomenten zijn erg duidelijk. Zo word je uitgenodigd voor een gesprek waarin je de situatie kunt voorleggen. Zij zullen dit incident vervolgens in behandeling nemen en houden jou als firma stap-voor-stap op de hoogte.\r\n\r\nOok kun je dit ten alle tijden zelf online bekijken. Er worden bijvoorbeeld zaken als vorderingen getoond. Ook wanneer zij bijvoorbeeld het eerste contactmoment hebben gelegd met de wanbetaler. Overigens zijn er maar enkele bedrijven in Nederland die dit keurmerk hebben.\r\n

Kies voor no cure no pay

\r\nZelf zou ik adviseren om het dienstenpakket no cure no pay te nemen van Bill Incasso. Dit omdat je dan alleen voor hun diensten betaald indien zij het geld van de wanbetaler kunnen achterhalen. Zo kom je vooraf dus niet met onverwachtse hoge kosten te zitten. Verder is dit een wijze waar de meeste bedrijven in Nederland voor kiezen.\r\n\r\ndebiteuren\r\n\r\n